การอบรมโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

การอบรมโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตเป็นโอกาสที่จะได้มารับการเยียวยารักษาระดับลึก สำหรับชีวิตส่วนตัว และเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อดำเนิน โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต และกลุ่มกระแสกางเขนในคริสตจักรหรือพันธกิจท้องถิ่น

การอบรมโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตมีดังนี้

  • การอธิษฐานเผื่อการเยียวยารักษา
  • รากของความแตกสลายของเรา
  • ฟื้นขอบเขตทางอารมณ์และทางเพศที่ถูกทำลายไป
  • การตอบสนองต่อความรักของพระบิดา
  • การปฏิเสธรูปเคารพ
  • เสริมความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่ถูกล่วงละเมิดต่างๆ
  • การให้อภัย
  • ชัยชนะเหนือการเสพติดต่างๆ
  • ไม้กางเขนและการสารภาพบาป
  • การดำเนินโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตและกลุ่มกระแสกางเขนในคริสตจักรหรือพันธกิจท้องถิ่น

การฝึกอบรมสำหรับโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตและ กลุ่มกระแสกางเขน

ทุกคนที่ผ่านการอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตและได้รับการรับรองจากผู้นำการอบรมแล้วว่ามีความเหมาะสมและ ท่านพร้อมที่จะเป็นผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตและกลุ่มกระแสกางเขน ท่านสามารถเปิดกลุ่มดังกล่าวได้ในคริสตจักรหรือพันธกิจของคุณ

เราจะเปิดการอบรมโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตครั้งหน้า ซึ่งนำโดย ศจ.แอนดรู คอมิสกี้ ทีมไทยและนานาชาติ เราจะจัดขึ้นภายใน 6 เดือนแรกของปี 2024 ที่รีสอร์ทในอุบลฯ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเราส่งจดหมายได้ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.4 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938 และ 087-6439670

LINE ID: LivingWatersUbon

อีเมล: [email protected]

YouTube: @livingwatersubon

เว็ปไซต์ที่แนะนำ