รักหรือผูกมัด อ.ลอรี่ เรนท์เซ็ล

เล่มเล็กๆนี้ เป็นเล่มที่ดีที่สุดที่ดิฉันรู้จักในประเทศไทยที่อธิบายถึงปัญหาการพึ่งพิง ทางอารมณ์กับคนอื่นไม่ว่าเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน เล่มนี้อธิบายถึงอาการต่างๆ ของ การพึ่งพิงทางอารมณ์และชี้ถึงทางออกด้วย การพึ่งพิงทางอารมณ์ก็คือ เวลาเราต้องการคนเกินขอบเขตและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ ดิฉันขอแนะนำทุกคนที่มีความรู้สึกนี้ และกําลังแสวงหาคําตอบที่จะอ่านหนังสือเล่มเล็กๆนี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเราส่งจดหมายได้ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.4 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938 และ 087-6439670

LINE ID: LivingWatersUbon

อีเมล: [email protected]

YouTube: @livingwatersubon

เว็ปไซต์ที่แนะนำ