cross current logo

กลุ่มกระแสกางเขน

กลุ่มกระแสกางเขน เป็นกลุ่ม 6 หรือ 8 สัปดาห์(ประชุมกันอาทิตย์ละครั้ง 3-4 ชั่วโมง) ที่เน้นพระคริสต์เป็นศูนย์กลางสำหรับคนที่กำลังแสวงหาพระคุณและความจริงในชีวิตด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปิดหรือปิด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เชื่อทั่วไปและผู้ที่ยังไม่เป็นคริสเตียน ซึ่งปรารถนารับการเยียวยารักษาสำหรับชีวิตส่วนตัว การประชุมในกลุ่มมีทั้งการนมัสการ และการสอนในหลายหัวข้อ เช่น ความรักที่ไม่เสื่อมคลายของพระเจ้า รู้จักตัวตนที่แท้จริงและตัวตนจอมปลอม การสารภาพบาป และความมั่นคงในความรักของพระบิดา นอกจากนี้ยังมีการอธิษฐานเผื่อทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยในการประชุมแต่ละครั้ง กลุ่มกระแสกางเขนได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการเก็บความลับเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถแบ่งปันอย่างเปิดใจในกลุ่มย่อยที่จัดให้ ได้

“ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม”
ยอห์น 7:37

กลุ่มของเราได้ให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมหลายคน ให้เริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น และความหวังสำหรับการเยียวยารักษาที่เรามีในพระเยซู การเยียวยาได้เกิดขึ้นกับหลายคนเมื่อเขาเริ่มเข้าใจถึงความต้องการต่างๆ ของตนเองและได้รับการอธิษฐานเผื่อ

คริสตจักรและพันธกิจคริสเตียนต่างๆ สามารถจัดกลุ่มกระแสกางเขนได้ เมื่อศิษยาภิบาลหรือผู้นำได้ผ่านการอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต และได้รับการรับรองจากพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ

เราอาจจะเปิดกลุ่มใหม่ในต้นปี 2024 ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอติดต่อที่อยู่ข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเราส่งจดหมายได้ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.4 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938 และ 087-6439670

LINE ID: LivingWatersUbon

อีเมล: [email protected]

YouTube: @livingwatersubon

เว็ปไซต์ที่แนะนำ