หลุดพ้นจากวิญญาณแห่งความตาย อ.โจนาธัน ฮันเตอร์

หลุดพ้นจากวิญญาณแห่งความตาย หยิบยกผลกระทบของความตายและความมืดในชีวิตของเรา สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหวังและความเป็นไปได้ เป็นข่าวดีที่ว่าเราทุกคนสามารถรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งเป็นมรดกของเราในพระเยซูคริสต์ หนังสือเล่มนี้สอนเราเกี่ยวกับอิทธิพลของวิญญาณแห่งความตายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้คือ เราจะหลุดเป็นอิสระจากกรงเล็บของวิญญาณแห่งความตายได้อย่างไร ตอนท้ายได้สรุปด้วยคำอธิษฐานอันทรงพลังเพื่อตัดการผูกมัดกับวิญญาณแห่งความตายและช่วยให้เราต้อนรับชีวิตในพระเยซูมากขึ้น

ติดต่อเรา

ติดต่อเราส่งจดหมายได้ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.4 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938 และ 087-6439670

LINE ID: LivingWatersUbon

อีเมล: [email protected]

YouTube: @livingwatersubon

เว็ปไซต์ที่แนะนำ